ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή
Η Solar Energy με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών της αναγνωρίζει την ευθύνη της απέναντι στον πελάτη και την πρωταρχική σημασία της διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων. Με την παρούσα δήλωση σας ενημερώνουμε για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και την προστασία τους.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Σουμπάσης Θωμάς Μ.Ε.Π.Ε. «Solar Energy», παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.
7ης Νοεμβρίου 28, Φλώρινα, 53100, Τηλ.: 2385044506, Mail: supply@soumpasis.gr, Web: www.senergy.gr

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο. Ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας, διεύθυνση ακινήτου παροχής, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμό τηλεφώνου, e-mail, στοιχεία παροχής και μετρητή κτλ..

Τρόπος και σκοπός συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες μας, όταν συμβάλλεστε μαζί μας και όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή κάνετε εγγραφή στο newsletter μας με σκοπό την εύρυθμη λειτουργίας της συνεργασίας μας, την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς, την συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις και για λόγους marketing.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της μεταξύ μας σύμβασης ή του προσυμβατικού σταδίου με σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και την εκτέλεση ή την σύναψη σύμβασης.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς marketing γίνεται μόνο με τη συγκατάθεσή σας.
Στα πλαίσια συμμόρφωσής μας με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Εγγυήσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Για την διαφύλαξη και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας (π.χ.: χρήση server που βρίσκονται σε χώρο με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους, ενημέρωση των τεχνολογιών ασφαλείας μας και ανίχνευση περιστατικών παραβίασης τους κτλ.).

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων
Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κρατικές αρχές και φορείς επιβολής του νόμου σύμφωνα με το νόμο και όταν είναι απαραίτητο (π.χ. διενέργεια ελέγχου από την Ρυθμιστική αρχή ενέργειας).
Στα πλαίσια δραστηριοποίησής μας διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτες μας (π.χ. συνεργάτες, υπεργολάβοι, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.α.). Μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

Χρόνος αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και την θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη αξιώσεων που πηγάζουν από αυτή.
Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters μας μέχρι να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να τα λαμβάνουν.
Στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού πλαισίου διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Τα δικαιώματά σας
Βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια επεξεργασίας και συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα.
– Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
– Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.
– Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
– Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε αλλού.
– Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεσή σας.
Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2385044506 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο supply@soumpasis.gr. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Χρήση cookies
Για να σας παρέχουμε σωστή διαδικτυακή εξυπηρέτηση χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία με πληροφορίες που αποθηκεύονται στην συσκευή σας κατά την περιήγησή σας σε ιστοσελίδες). Κάθε φορά που συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, ώστε να σας παρέχουμε την βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης, διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε την λειτουργία της ιστοσελίδας και των διαδικτυακών μας υπηρεσιών.
Την πρώτη φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ενημερώνεστε με σχετική αναφορά ότι με την περαιτέρω περιήγησή σας αποδέχεστε την χρήση cookies.
Αποθηκεύουμε στη συσκευή σας τα απολύτως αναγκαία cookies για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν την συσκευή σας. Μπορείτε να ελέγχετε και να διαγράφετε όλα τα cookies που βρίσκονται στην συσκευή σας ή και να ρυθμίζεται το πρόγραμμα πλοήγησής σας (browser) να μην επιτρέπει την εγκατάσταση cookies.

Αλλαγές και ενημερώσεις
Η παρούσα δήλωση ενημερώθηκε στις 14/2/2019 και μπορεί να τροποποιηθεί και να ενημερωθεί για οποιονδήποτε λόγο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα σας γνωστοποιηθεί μέσω της τρέχουσας ιστοσελίδας και θα ισχύει από την δημοσίευση.